بی تابی

نه تابی به شاخه ای شکسته، بسته میشود هرگز،

نه چشمی به منظره ای ویران، نگران.

چشمهام

           تاب  می آورند بی تابی هام را همیشه

           می بندند به دستهام

                          تاب می دهند

                                  تاب می دهند

                                             تاب می دهند ...

بی آرزویی برایم که در آغوشی بیافتم.

از هیزم حتّی نزدیکتر بوده ام به آتش هر نفس.

/ 7 نظر / 6 بازدید
علی صالحی

بهترین نظر برای شعر قبلی: این که سهل است حتی حروف هم لج کرده اند ! این شین عین ر با هم کنار نمی آیند تا شعری بسازند ! "فرانک"

پارس1400

سايت پارس 1400 محلي است براي آشنائي تجار. بازاريان. توليدكنندگان و ارتباط جويندگان شغل . خريداران . فروشندگان www.pars1400.com

بلفی

تاب آوردن . . . و بازهم تاب آوردن . . . عادت به تاب آوردن . . .چرا

فرانک

اینقدر تاب نده ، من ، تن ِ نازک ِ یک کبریت ٬ شعله ور میان ِ پناهگاه ِ انگشتان تو

فرانک

اینقدر تاب نده ، من ، تن ِ نازک ِ یک کبریت ٬ شعله ور میان ِ پناهگاه ِ انگشتان تو

محسن

کمک می خواهد نه ویرانه که جوجه مانده در ویرانه