پاد زخم

تمام خشمم از جهان و

التهاب نفسم از گريه و

لرزش دستانم از زمان،

در آغوش تو پرپر می شود؛

تا فردا مهيٌای زخم های دوباره باشم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
ساره

ندیدنت آرامش قبل از طوفان و دیدار تو گردبادی بنیان كن اما من همیشه پس از طوفان تکه پاره هایم را جمع می کنم و آ ما ده می شوم برای وا دادن به طوفان دوباره ای كه نزدیک می شود .