سوال

من

با كدام ثانيه ی عُمرم ،

            قرارِ ملاقات داشته ام

                       كه آفريده شده ام ؟

/ 38 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
maly

shayad sanieye n om va shayad hamani ke man az residanash hamishe bizar bo0dam ....

سپهر

به قول يکی البته ميبخشينا : _ ... به ما حتی خبر ندادند که آن شب مسابقه است. برگرفته از کتاب: "نانوشته های یک اسپرم"

من

هر لحظش قرار ملاقاته اما گاهی اوقات خيلی دير می فهميم!

گلی

شايد همين لحظه...

cracker

نفس هايش را پيوند دهيد به ضربان روزی که دوست داشت آغاز شود.

MEPHISTOPHELES

با ثانيه رستن قد کشيدن و به ثمر رسيدن يادگار شيرينی به جا گذاشتن جهان بهتری ساختن برای من و ما برای تو و من های آينده.

تنها

چيستم من؟ زاده يک شام لذتبار ناشناسی پيش می راند در اين راهم روزگاری پيکری بر پيکری پيچيد من بدنيا آمدم بی آنکه خود خواهم کی رهايم کرده ای تا با دو چشم باز برگزينم قالبی خود از برای خويش تا دهم بر هر که خواهم نام مادر را خود به آزادی نهم پای در راه خويش من بدنيا آمدم تا در جهان تو حاصل پيوند سوزان دو تن باشم پيش از آن کی آشنا بوديم ما با هم من بدنيا آمدم بی آنکه من باشم به کلبه تنهايی من هم سر بزن نازنين