چشمهايت

فراموش کن عشق را ،

برای هميشه.

ديگر می خواهم بميرم ،

می خواهم بميرم در چشمهای شَبِ تو !

/ 3 نظر / 2 بازدید

شب چشم طلوع ميكند دوباره، چشم در چشم دوباره، عشق . . به شرطي كه معشوق عينك آفتابي نزده باشه

پري سا

ببخشيد فراموش كردم اسممو بنويسم ( بدون نام من بودم )