/ 9 نظر / 8 بازدید
اه ماه

سلام شاعر تبریک می گم واقعا خوشحال شدم و بیش از حد ذوق زده ام که چیزی بگویم.. کاش نام ناشر کمی واضح بود تابتوانم برایخرید کتاب اقدام کنم... باز هم تبریک باز هم تبریک من هم از معمارهای کوتاه قد کلماتی دزدیدهام..

سارا

تبريک می تونه منشاء يک اتفاق بزرگتر باشه

مريم

تنها در بي چراغي شب ها مي رفتم دست هايم از ياد مشعل ها تهي شده بود همه ستاره هايم به تاريكي رفته بود. مشت من ساقه خشك تپش ها را مي فشرد لحظه ام از طنين ريزش پيوند ها پر بود. تنها مي رفتم، مي شنوي؟ تنها من از شادابي باغ زمرد كودكي براه افتاده بودم. آيينه ها انتظار تصويرم را مي كشيدند، درها عبور غمناك مرا مي جستند و من مي رفتم، مي رفتم تا در پايان خودم فرو افتم. ناگهان، تو از بيراهه لحظه ها، ميان دو تاريكي، به من پيوستي. صداي نفس هايم با طرح دوزخي اندامت در آميخت. همه تپش هايم از آن تو باد، چهره به شب پيوسته! همه تپش هايم. من از برگريز سرد ستاره ها گذشته ام تا در خط هاي عصياني پيكرت شعله گمشده را بربايم. دستم را به سراسر شب كشيدم، زمزمه نيايش در بيداري انگشتانم تراويد. خوشه فضا را فشردم قطره هاي ستاره در تاريكي درونم درخشيد. و سرانجام در آهنگ مه آلود نيايش ترا گم كردم ميان ما سرگرداني بيابان هاست بي چراغي شب ها، بستر خاكي غربت ها، فراموشي آتش هاست. ميان ما "هزار و يك شب" جست و جوهاست. مبارک باشد.

یاسمن

تبریک می گم، پخش که شد بی خبرمون نگذارید

ونوس

ووواااااوووووووو خيلی تبريک ميگم خيلی خوشحال شدم آقای مهندس يک نسخشو هم برای ما بفرستيد

ونوس

ببخشيد من کلی ذوق کردم يادم رفت سلام احوال پرسی کنم اميدوارم هميشه در کنار خانواده سلامت باشيد راستی خيلی وقته که از نيکا کوچولو خبری نيست

ونوس

فکر کنم با کلی تاخير تبريک گفتم

مون آمو

سلام علی جان. من هم بی اندازه خوشحال شدم وقتی از مريم شنيدم.