پرپر ...

پرنده

فقط، یک پرنده نبود

که بر شانه های من آشیانه کرد و ماند

حکایتِ پایانِ تمامِ پروازهایِ تمامِ پرندگانِ تمام عمرم بود

که اینجا

بر جغرافیای استخوانهایم

 تمام ِ آن پرپر زدنها

تاریخ شد ...

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
نازنین اخوان

پرنده کودک رویای ماست ترجیح می دهیم اسیر شانه های ما باشد تا آنکه مبادا اگر بپرد از خواب بیدار شویم...

ساره

وقتی پرنده مرد دیگر دلیلی برای زنده ماندنم نمانده است .