آزادی

كم نيستند شاديها.

حتی اگر بزرگ نباشند،

آنقدر دست نيافتنی نيستند

كه تو عمريست،

كز كرده ای گوشه جهان،

و بر آسمان چوب خط ميكشی به انتظار.

حبس ابد هم حتی ، پايان دارد،

پايانی بزرگ و طولانی .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید