چه اندازه ...

چه شادم من امروز ،

اندازه ي تمامِ ابرهايِ پاييزي و زمستاني

و دلتنگي هايشان .

/ 3 نظر / 12 بازدید
نفر سوم

همیشه شاد باشی

نم نم باروون

تنها آنانی به واقع شادند که می دانند شادی چيزی جدا از دلتنگی نيست. . . هر بار که شاد می شوم دلم برای آنچه باید باشم تنگ می شود و هر بار دلتنگم آنچه هستم مرا شاد می کند.

رينی

... نازی ... شادي ت اينه غمت چیه !!!