جاهای خالی

نقطه ای نبايد باشد

پايانِ جمله ای كه نبودن هايت را يادآورم ميكُند ،

علامتِ سوال و تعجٌب شايد.

كنارِ جای خالی ات ،

زمين و زمان را و نامم را ،

اضافه ميكنم  به ديگر نيستی های بی تو ،

                                         بی نقطه ی پايان...

/ 2 نظر / 2 بازدید
آرش

درود و پايان تمام جمله ها فقط سه نقطه است ... بدرود

ايمان

تنها جمله ای می نويسم با سه نقطه شروع تا با علامت سوال پايان پذيرد.