/ 3 نظر / 5 بازدید
خاتون

اندازه فیزیکی اش مهم نيست... مهم وسعت معنوی آن است. که تا چه حد ديگران را در خود جای داده

شميم بهاری

خاتون راست ميگه...سايز مهم نيست...بلکه سرمايه های هر دلی حرفهايی است که برای گفتن داره! که تو با نگاهت بيان کردی

پری سا

سلام پس نتيجه می گيريم که قلب نيکا کوچولوی دوست داشتنی، از قلب همه آدم بزرگا، بزرگتره . . . موفق باشيد