وطنم

گِرد نيست زمين،  آقای گاليله ی عزيز !

و گر نه من پس از اينهمه جستجو گِرداگردِ آن،

دستِ كم، موطنِ خودم را كه بايد می يافتم.

Image is Free Hosted By Pictiger.com

/ 7 نظر / 2 بازدید
زهرا

گاهی که موطنت را نمی يابی٬ گريزی نيست بايد آنرا از نو بسازی.

اه ماه

سلام شاعر بابت دو خط موازی ممنون من این روزها سکوت کردهام تا پاییز کمی در من قدم بزند با احترام

مهدی هنرپرداز

هر که را تبعيد می‌کنند٬ از وطن‌ش می‌رانند. پس مايی که در وطن تبعيديم٬ وطنی نبايد براي‌مان باشد. شايد سؤال خنده‌داری باشه ولی پرسيدن که گناه نيست؛ هست؟ شما همان علی صالحی نامه‌ها و نشانی‌ها و ريرا و يوماآنادايی؟ همان ناديده‌ای که انگار سالهاست می‌شناسم؟

هلن

به نظر من آدم هر جا راحت و شاد زندگی کنه موطنش همونجاست

علی صالحی

نه عزيز آقای مهدی هنر پرداز ما کجا و سيد کجا ، او نيستم، يك اويِ ديگرم