حتّی ...

صادقانه ام بر زبان تو یک دروغ

همواره و بزرگ

هم از آنگونه

که هیچکس

انتظارم را از تو ندارد

                   که حتی خودم ...

که حتی اینهمه گرگ و میش

                باورم نمی کنند ...

 

/ 3 نظر / 29 بازدید
فرانک

بی شک صادقانه اي بر زبان از سكوت بازت شناسد .. گرگ و ميش را شعله اي براي دور ساختن كافي ست بي گاه و كوچك حتی ..

فرانک

بی شک صادقانه اي بر زبان از سكوت بازت شناسد .. گرگ و ميش را شعله اي براي دور ساختن كافي ست بي گاه و كوچك حتی ..

نازنین الف

در این زمانه بی های و هوی لال پرست...