نمانی

دل به مسافر باختن...

به مسافر باختن...

باختن...

ترديد ميان ماندن و رفتن...

ميان ماندن و رفتن...

ماندن و رفتن...

.... و ... رفتن.

/ 2 نظر / 2 بازدید
خاتون

بد جوري هم رفتيد...كجا رفتيد حالا، يه خبري يه پيغامي