چاره

چكنم با شما ؟

پُر شده تمامِ جيب هايم از شما

اي خاطراتِ  پَرپَر !

كجای دلم بُگذارمتان ؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
داش حميد عشقی

قربون نوزاد شاعر برم من . فکر کنم وقتی بزرگ بشي جا خالی فردوسی را هم پر می کنی . همينطوری ادامه بده به ما هم سری بزن ..