اسطوره

به رنگين کمان فواره ها می نگرند اکنون،

مردمی که بر دار شدنت را در اين ميدان،

خون گريسته بودند روزگاری.

فراموشکارند يا خورشيد را انکار ميکنند؟

عشق نيز با تو بردار شد.

بی گلايه، نجاتمان را دعا کن!

/ 0 نظر / 2 بازدید