چترها

سالهاست،

در حسرت باران

غبار گرفته ايم

و چترهايمان را فراموش کرده ايم

هر يک روی نيمکت قرار عاشقانه ای .

پس از اين همه نماز و دعا‌،

اتفاقی اگر رخ دهد؛

سيلابی است

که همه را با خود خواهد برد.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
خاتون

قلبها را نمي توان به آدمها سپرد ، آدمها سخت اند قلبها را بايد به باران سپرد ، باران هرگز بيوفا نخواهد شد